HISTORIA. KLASY 5A,5B,5C,5D

przez | 19 maja 2020
HISTORIA. KLASY 5A,5B,5C,5D
 
Tematy: 1. Kościół w średniowieczu 2. Kultura średniowiecznej Europy
-należy przeczytać rozdz.23 : Kościół i kultura na zachodzie Europy (str.134-141)
-obejrzeć na You Tube filmy dla kl.V : Kościół w średniowieczu, Sztuka średniowieczna
zadania:
1. Wytłumacz pojęcia: zakon, klasztor, teologia
2. Wymień nazwy 4 zakonów, które powstały w średniowieczu oraz ich zajęcia
3. Kiedy i gdzie powstały pierwsze europejskie uniwersytety, czego w nich nauczano
4. Narysuj budowlę romańską i gotycką (kościoły) . Zaznacz charakterystyczne cechy tych budowli.
Proszę przesłać pracę do oceny.
Osoby, które nie przesłały wcześniejszych zadań , muszą to nadrobić do końca maja.
Pozdrawiam mariola_gryta@o2.pl
Print Friendly, PDF & Email