GEOGRAFIA. KLASA 7B, 7C

przez | 6 maja 2020

Geografia. klasa   7b, 7c

Data: 06.05.20 i 07.05.20

Termin: 14.05.20

Temat: Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa.

 

Materiały: podręcznik str. 208-212, film

 

Przebieg lekcji:

  1. Otwórz link i obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=ocqohy6UtN4

 

  1. Uzupełnij i przepisz notatkę do zeszytu:
  2. Powódź a wezbranie – na podstawie podręcznika str. 208 wykonaj w ćwiczeniach zad. 1 str. 88
  3. Wyróżniamy cztery rodzaje powodzi: opadową, roztopową, zatorową i sztormową.

 

Połącz rodzaje powodzi z ich charakterystyką.

  1. powódź roztopowa  A. Powstaje na skutek zatorów lodowych, które zmniejszają                      

                                                                          przepustowość koryta rzeki ograniczając jego przekrój.

  1. powódź zatorowa B. Wywołana jest przez silne wiatry wiejące od zbiornika wodnego

                                                                          (najczęściej morza, ale także np. jeziora) w kierunku lądu.

III. powódź sztormowa                              D. Zazwyczaj występuje w okresie letnim.

  1.                                           Jej zasięg jest stosunkowo duży, a przebieg – determinowany jest
  2. powódź opadowa                             przez grubość pokrywy śnieżnej oraz topnienie śniegu.
  3. Główne sposoby ochrony przed powodzią to utrzymywanie oraz wznoszenie budowli przeciwpowodziowych. Zalicza się do nich: kanały, ulgi, kierownice w ujściach rzek do morza, zbiorniki retencyjne posiadające rezerwę powodziową, poldery przeciwpowodziowe, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe oraz wrota przeciwpowodziowe.
  4. przeciwdziałaniu skutkom powodzi ważna jest nie tylko budowa infrastruktury ochronnej, ale również odpowiednie zachowanie. Zasady postępowania przed powodzią, w czasie zagrożenia powodziowego i w trakcie powodzi powinien znać każdy, gdyż dzięki temu znacząco można zmniejszyć straty spowodowane tą katastrofą.

 

Zadanie domowe

W ćwiczeniach zad. 2 i 3 str. 88

Notatkę wykonaną w zeszycie oraz zad. 1,2,3 str. 88 (ćwiczenia) proszę przesłać na maila sylwiabartosz75@gmail.com

W tytule maila proszę się podpisać

 

Print Friendly, PDF & Email