GEOGRAFIA. KLASA 7A

przez | 19 maja 2020

GEOGRAFIA. KLASA 7A

Geografia   7a

Data: 19.05.20

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

Materiały: prezentacja

Przebieg lekcji:

  1. Otwórz link i obejrzyj prezentację

https://www.youtube.com/watch?v=WnZoNmVvus4

  1. Przepisz notatkę do zeszytu
  2. Miasta dominują w Polsce Południowej i Zachodniej, a na wschodzie przeważa ludność wiejska.
  3. W dużych miastach (Warszawa, Kraków) wzrasta liczba ludności ze względu na: znalezienie lepiej płatnej pracy, przyspieszenie kariery zawodowej lub prowadzenie modnego stylu życia.
  4. Strefa podmiejska to obszar otaczający miasto, aglomerację lub zespół miejski, z którym łączą go liczne wzajemne powiązania funkcjonalno-przestrzenne, np. dojazdy do pracy, lokalizacja upraw rolnych, miejsce usług handlowych i wypoczynku.
  5. Strefy podmiejskie rozrastają się ponieważ mieszkańcy dużych miast poszukują bardziej komfortowych, spokojnych i czystych miejsc do zamieszkania.
  6. W strefie podmiejskiej obszary, które niedawno były zajęte przez pola i łąki są przeznaczone pod zabudowę, wzrasta gęstość sieci dróg. Tereny te zaczynają przypominać ekskluzywne osiedla willowe.

 

Nie ma zadania domowego

Print Friendly, PDF & Email