GEOGRAFIA. KLASA 6A, 6B

przez | 18 maja 2020

Geografia. klasa 6a, 6b

Data: 18.05.20

Temat: Niemcy – przemiany przemysłu.

Materiały: prezentacja

Przebieg lekcji:

  1. Otwórz link i obejrzyj prezentację.

https://www.youtube.com/watch?v=H5uJCvH1cac

  1. Przepisz notatkę do zeszytu
  2. Niemcy to duży kraj w Europie Zachodniej, w którym mieszka ponad 80 mln ludzi.
  3. Po II wojnie światowej do 1990 r. Niemcy podzielone były na dwa państwa – RFN i NRD.
  4. Podstawowy podział administracyjny Niemiec wyróżnia 16 krajów związkowych (landów)
  5. Niemcy są czwartą największą potęgą gospodarczą świata (po USA, Chinach i Japonii).
  6. Największe zagęszczenie zakładów przemysłowych występuje na zachodzie Niemiec,

w Nadrenii Północnej-Westfalii.

  1. Najważniejszą rolę w przemyśle Niemiec odgrywa przetwórstwo przemysłowe. W Niemczech nadal produkuje się dużo samochodów, a także specjalistyczny sprzęt wysokiej jakość (maszyny i urządzenia dla przemysłu, usług i rolnictwa). Rozwijają się też nowoczesne technologie.

 

Nie ma zadania domowego.

Print Friendly, PDF & Email