GEOGRAFIA 8B, 8C (KAMIL I PIOTR Z NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO)

przez | 22 maja 2020

Geografia  8b, 8c (Kamil i Piotr z nauczania indywidualnego)

Data: 22.05.20

Temat: Kanada – lasy i Wielkie równiny

Materiały: prezentacja

Przebieg lekcji:

  1. Otwórz link i obejrzyj prezentację.

https://www.youtube.com/watch?v=8dwpM5BfWgs

  1. Przepisz notatkę do zeszytu.
  2. Wielkie pasma górskie na zachodzie kontynentu ograniczają napływ wilgoci znad Oceanu Spokojnego i zmieniają przebieg stref roślinnych.
  3. Zachodnie wybrzeża Kanady opływa ciepły Prąd Alaski, a północną część wschodnich wybrzeży – zimny Prąd Labradorski. W efekcie północna granica lasów na zachodnim wybrzeżu przesunięta jest dalej na północ, a na wschodnim – na południe.
  4. Lasy północnej części Ameryki Północnej składają się głównie z drzew szpilkowych, lepiej przystosowanych do niskiej temperatury, i tworzą tajgę.
  5. Na obszarach o bardzo małych opadach pojawia się trawiasta formacja roślinna – preria. Większość wielkich terenów prerii została przekształcona na tereny uprawne i tylko najsuchsze fragmenty pozostawiono niezaorane i wykorzystywano do chowu bydła.

 

Nie ma zadania domowego.

 

Print Friendly, PDF & Email