FIZYKA. KLASY 7A, 7B, 7C

przez | 12 maja 2020

FIZYKA. KLASY 7A, 7B, 7C

TEMAT: SIŁA WYPORU. WYZNACZANIE GĘSTOŚCI SUBSTANCJI NA PODSTAWIE PRAWA ARCHIMEDESA.

Przeczytajcie  odpowiedni fragment  podręcznika „Siła wyporu” (str. 175-181).

Następnie zachęcam do obejrzenia filmu obrazującego dzisiejszy temat lekcji:

  1. a)Prawo Archimedesa

https://www.youtube.com/watch?v=TulFtxO6l6w

https://www.youtube.com/watch?v=Xb9gT7q0218

Na koniec w zeszytach zapiszcie temat lekcji i poniższą notatkę (dzisiaj nie będzie zadania, nie musicie nic wysyłać):

  1. Prawo Archimedesa

Na każde ciało zanurzone w cieczy (lub w gazie) działa zwrócona w górę siła wyporu; wartość siły wyporu jest równa wartości ciężaru cieczy wypartej (lub gazu wypartego) przez to ciało.

  1. Wartość siły wyporu wyraża się wzorem:

Fw=dc⋅g⋅Vzan

gdzie:
dc – gęstość cieczy,
Vzan– objętość zanurzonego ciała lub jego zanurzonej części.

Print Friendly, PDF & Email