EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. KLASY 8A, 8B, 8C

przez | 12 maja 2020

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. KLASY 8A, 8B, 8C

TEMAT: ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA.

Przeczytajcie  odpowiedni fragment  podręcznika „Zagrożenia związane z działalnością człowieka” (str. 145-150).

Zapoznajcie się również z informacjami zawartymi w e- podręczniku. Możecie tam zobaczyć kilka ciekawych filmów.

https://epodreczniki.pl/a/wypadki-komunikacyjne-awarie-i-katastrofy/DGLa188uF

W zeszytach zapiszcie temat lekcji i notatkę.

Notatka: tabelka ze strony 145 z podręcznika.

Pozdrawiam.

Print Friendly, PDF & Email