EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. KLASY 8A, 8B, 8C

przez | 5 maja 2020

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. KLASY 8A, 8B, 8C

TEMAT: ZAGROŻENIA POŻAROWE.

Przeczytajcie  jeszcze raz odpowiedni fragment  podręcznika „Zagrożenia pożarowe” (str. 138-144).

Następnie zachęcam do obejrzenia filmu, który przypomni Wam o zasadach bezpiecznej  ewakuacji z budynków mieszkalnych podczas wystąpienia niebezpieczeństwa:

https://www.youtube.com/watch?v=EhiahxFnLpg

Na koniec w zeszytach zapiszcie temat lekcji i notatkę.

Notatka:

1)       W Polsce wyróżnia się 5 grup pożarów:

– materiałów stałych zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli,

– cieczy i materiałów stałych topiących się,

– gazów palnych,

– metali,

– tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

2)       Ochrona przeciwpożarowa to realizacja wszystkich przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia oraz środowiska przed pożarem i jego skutkami.

3)       Istnieje 5 najczęściej stosowanych środków gaśniczych: woda, piana gaśnicza, proszki gaśnicze, piasek i dwutlenek węgla.

4)       W razie wystąpienia pożaru bardzo ważne jest odpowiednie zachowanie się, trzeźwe myślenie i poinformowanie odpowiednich służb.

5)       Wzywając pomoc, pamiętaj o numerach alarmowych.

Print Friendly, PDF & Email