CHEMIA. KLASY 8A, 8B, 8C

przez | 19 maja 2020

CHEMIA. KLASY 8A, 8B, 8C

TEMAT: Budowa atomu – powtórzenie.

Lekcje w tym tygodniu dotyczyć będą  rozdziału – budowa atomu.

  1. Przeczytajcie tekst z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/atom-i-jego-budowa/D1DUJdKBp

  1. Obejrzyjcie filmik

https://www.youtube.com/watch?v=sTG0vXZmblE

  1. Zapiszcie w zeszytach temat lekcji i notatkę.

Notatka:

1)       Podstawowym elementem materii jest atom.

2)       Atom jest zbudowany z jądra i poruszających się wokół niego elektronów (ujemnie naładowanych cząstek).

3)       Jądro atomowe zajmuje centrum atomu i składa się z nukleonów, którymi są protony (cząstki o ładunku dodatnim) i neutrony (cząstki, które nie posiadają ładunku elektrycznego).

4)       W jądrze atomowym jest skupiona prawie cała masa atomu.

5)       Liczba elektronów i protonów w atomie jest jednakowa.

6)       Atomy opisuje się za pomocą liczby masowej (A) i liczby atomowej (Z).

7)       Liczba atomowa to liczba protonów w jądrze atomu.

8)       Liczba masowa to suma liczby protonów i liczby neutronów w jądrze atomu.

9)       Jednostką masy atomowej jest unit [u], a jego wartość wynosi 1,66 · 10-24 g.

Print Friendly, PDF & Email