CHEMIA. KLASY 7A, 7B, 7C

przez | 19 maja 2020

CHEMIA. KLASY 7A, 7B, 7C

TEMAT: Rozpuszczalność jako cecha substancji.

Przeczytajcie  odpowiedni fragment  podręcznika „Rozpuszczalność jako cecha substancji
(str. 171-177).

Zobacz film dotyczący dzisiejszego tematu  lekcji (tylko do 28 minuty):

https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50&t=1353s

Na koniec w zeszytach zapiszcie temat lekcji oraz notatkę:

  1. Rozpuszczanie to proces fizyczny.
  2. Rozpuszczalność to liczba gramów substancji, jaką można maksymalnie rozpuścić w określonej temperaturze i w określonym ciśnieniu w 100 g rozpuszczalnika.
  3. Rozpuszczalność zależy od masy i rodzaju substancji i rozpuszczalnika, temperatury i ciśnienia (dla gazów).
  4. Rozróżniamy roztwory nasycone, nienasycone i przesycone – w zależności od tego, czy ilość rozpuszczonej w nich substancji jest równa, mniejsza czy większa od tej, jaka wynika z rozpuszczalności tych substancji.
  5. Rozpuszczalność substancji stałych zazwyczaj rośnie, a rozpuszczalność gazów maleje wraz ze wzrostem temperatury.
  6. Krzywa rozpuszczalności ilustruje zależność ilości substancji rozpuszczonej w 100 g rozpuszczalnika od temperatury.
  7. Punkty na krzywej rozpuszczalności dotyczą roztworu nasyconego, nad krzywą – roztworu przesyconego, a pod krzywą – nienasyconego.
Print Friendly, PDF & Email