WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. KLASY 6

przez | 6 kwietnia 2020
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. KLASY 6
Klasy 6 – wdż
Temat: Co się w życiu liczy czyli plany duże i małe.
Nie musisz być poetą, aby mieć marzenia.
Wiecie, że w codziennym życiu spotyka się skrajnie różne postawy ludzi wobec majętności i ubóstwa. Są tacy, którzy obnoszą się dobrobytem i tacy, którzy bezinteresownie niosą pomoc.
Rozmawialiśmy o wzorcach , jakie mogą sobie stawiać młodzi ludzie, czy też modelu przyszłej rodziny, która zaspokoi poczucie bezpieczeństwa, szacunku, przynależności i miłości.
Każdy jednak sam decyduje jakim człowiekiem chce być, co dla niego jest ważne i do czego będzie dążyć.
Każdy też ma marzenia małe i duże. Wyznaczamy cele, do których dążymy ( poprawa sprawdzianu, podwyższenie oceny z jakiegoś przedmiotu, zdania egzaminu, dostania się do wymarzonej szkoły, zdobycie kwalifikacji do wymarzonego zawodu, założenie rodziny). Snujemy plany jak je zrealizować. Czy potrafimy jednak wytrwać w działaniu, aby osiągnąć zamierzony cel ? Niektóre marzenia wymagają większego wysiłku z naszej strony, dłuższej pracy nad sobą, dłuższego oczekiwania na ich realizację.
Nie ważne ile masz lat. Ważne, że masz świadomość, iż życie nie może płynąć bez celu.
Zastanów się i pomyśl:
– O czym marzysz?
– Co chcesz w życiu robić?
– Kim chcesz być?
– Jaki zawód chcesz wykonywać?
– O jakim domu marzysz?
Pamiętaj!!Nie wszystko jednak osiągniesz od razu. Niektóre nasze większe plany- marzenia, potrzebują zrealizowania tych mniejszych planów. Trzeba jednak być wytrwałym w dążeniu do celu i nie zniechęcać się małymi potknięciami.
 
spróbuj uzupełnić 🙂
Print Friendly, PDF & Email