RELIGIA. KLASA 8C

przez | 30 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 8C

 Kl. VIII „c”

Religia – Anna Karankowska    

Lekcja z dnia 30.04. 2020r   

 

         Temat katechezy – Jezus okazuje troskę o zbawienie wszystkich ludzi

Cel katechezy: Zapoznanie się z ideą Niedzieli Dobrego Pasterza

Potrzebę odkrywania i wypełniania powierzonych przez Boga zadań Kościół przypomina wierzącym, obchodząc niedzielę zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza. Przypada ona w czwartą niedzielę po Wielkanocy.

Już pierwsi chrześcijanie rozumieli, jak ważne jest świadectwo o Jezusie- Dobrym Pasterzu. Wyrazili to między innymi w namalowanym w katakumbach rzymskich obrazie zatytułowanym „Dobry Pasterz”. Pokazany jest na nim Jezus, który na własnych ramionach niesie zagubioną owcę. Poświęca jej całą swoją uwagę. Ona jest najważniejsza. Z opisu ś1). Jana Ewangelisty wynika, że Jezus Chrystus – Dobry Pasterz jest jedynym ratunkiem dla ludzkości. On stoi na czele owczarni – Kościoła, on sam prowadzi ludzi do zbawienia. Pan Jezus, pomagając ludziom zrozumieć prawdę o powierzonym Kościołowi darze zbawienia, posłużył się przypowieścią o dobrym pasterzu. W przypowieści tej podkreślił potrzebę doskonałej harmonii w relacji „pasterz-owce”: „Zbawiciel – ludzie”. Tak jak owce wołane po imieniu idą za swym pasterzem, tak uczniowie Jezusa podążają za Nim. Dla osób „idących” za Jezusem spełniają się obietnice życia w przyjaźni z Bogiem. Jezus utożsamiając siebie z bramą i pasterzem, wyjaśnia, że tylko przez Niego człowiek może dojść do Ojca. Jego nauka jest bramą, przez którą trzeba przejść- przyjąć ją i nią żyć, aby należeć do wspólnoty Jego uczniów i osiągnąć życie wieczne. Jezus jest Dobrym Pasterzem, ponieważ prowadzi wierzących do Ojca. Karmi ich swoim słowem, opiekuje się nimi, a nawet oddaje swoje życie w ich obronie.

 

Zadanie domowe

 

  1. Przeczytaj uważnie tekst katechezy.
  2. Napisz dlaczego Kościół obchodzi Niedzielę Dobrego Pasterza

           

   Zadanie domowe wykonać do dnia 5.05.2020r

   Zasady komunikowania – adres email annakaran@gazeta.pl

 

   Na powyższy adres proszę o przesłanie informacji dotyczące wykonania zadania, jak również kierowania pytań dotyczące tematyki zadania.

 

  

 

Print Friendly, PDF & Email