RELIGIA. KLASA 8C

przez | 23 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 8C

 Kl. VIII „c”

Religia – Anna Karankowska    

Lekcja z dnia 23.04. 2020r                         

 

Temat katechezy – Miłosierdzie Boże w objawieniach św. Faustyny

Cel katechezy: Poznanie postaci związanych z kultem Bożego Miłosierdzia

Jedną z najbardziej znanych polskich świętych w świecie jest św. Faustyna Kowalska, zakonnica. Faustyna – po łacinie faustus- błogi, szczęśliwy.

Helena Kowalska urodziła się 25.09.1905 r. we wsi Głogowiec niedaleko Łodzi. Pochodziła z wiejskiej ubogiej rodziny. Rodzice byli rolnikami.

Mając 7 lat po raz pierwszy odczuła powołanie do życia w zakonie. W 1925 roku po wielu staraniach zostaje przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Nadano jej imię s. Maria, Faustyna. Po odbytym w Warszawie postulacie, rozpoczęła nowicjat w Krakowie, po którym złożyła pierwsze, a po kilku kolejnych latach wieczyste śluby zakonne. Następnie pracowała w kilku domach swojego Zgromadzenia, ale najdłużej pracowała w Krakowie i Wilnie. Miała jedno pragnienie: uświęcić się wśród pracy i cierpienia. Posiadając zaledwie elementarne wykształcenie sięgnęła szczytów nieba. Była obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej. Podczas jednego  z objawień otrzymała swoje posłannictwo: głoszenie prawdy o Miłosierdziu Bożym, wypraszanie miłosierdzia dla świata, rozpoczęcie apostolskiego ruchu Miłosierdzia Bożego.

 Na polecenie spowiednika spisała swe mistyczne przeżycia w „Dzienniczku”. Na podstawie objawień poleciła namalować obraz Zbawiciela z podpisem „Jezu ufam Tobie”. W „Dzienniczku” spisała także wiersze, które pisała z miłości do Pana Jezusa.

Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie – Łagiewnikach. Beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1993 r. Kanonizowana 30 kwietnia 2000 roku.

 

Drugą postacią związaną z kultem Bożego Miłosierdzia jest błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko.

 Ksiądz Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 r. w Juszczewszczyźnie na Litwie.               W 1910 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. W czasie swojego kapłańskiego życia był duszpasterzem parafialnym, katechetą, organizatorem szkolnictwa, pedagogiem, wykładowcą na Uniwersytecie i w Seminarium, spowiednikiem alumnów, księży i sióstr zakonnych, kapelanem wojskowym, budowniczym kościołów. W jego bogatym w wieloraką działalność życiu dominujący i najpiękniejszy rys pozostawiła służba idei Miłosierdzia Bożego. Był spowiednikiem i kierownikiem duchownym z czasów Wileńskich św. Faustyny Kowalskiej. Zainspirowany jej objawieniami, oddał się całkowicie szerzeniu prawdy i kultu Miłosierdzia Bożego. Opublikował szereg dzieł o Miłosierdziu Bożym, zabiegał o ustanowieniu święta, przyczynił się do namalowania pierwszego obrazu Jezusa Najmiłosierniejszego Zbawiciela, współtworzył Zgromadzenie Zakonnic Sióstr Jezusa Miłosiernego. Dostrzegając niezwykle gorliwą służbę Bogu i Kościołowi, oraz świętość życia ks. Sopoćki wszczęto w 1987 r. jego proces beatyfikacyjny. Uroczystość beatyfikacyjna ks. Michała Sopoćki, odbyła się w 2008 r. w Białymstoku w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie też spoczywają doczesne szczątki Błogosławionego.

 

 

 

Zadanie domowe

  1. Przeczytaj uważnie tekst katechezy. Zapoznaj się z postaciami związanymi z Kultem Bożego Miłosierdzia opisanymi powyżej.  

  

 

 

Print Friendly, PDF & Email