RELIGIA. KLASA 7B

przez | 28 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 7B

 Kl. VII „b”

Religia – Anna Karankowska    

Lekcja z dnia 28.04. 2020r                         

 

Temat katechezy – Święty Piotr i Jego następcy

Cel katechezy: Przybliżenie prawdy, że Pan Jezus ustanowił św. Piotra, a tym samym każdego papieża swoim zastępcą.

Papież – to najważniejszy nauczyciel i kapłan całego Kościoła.

Pierwszym papieżem, zastępcą Pana Jezusa na ziemi zostaje jeden z dwunastu apostołów o imieniu Szymon. Był  rybakiem, prostym człowiekiem, pochodził z Kafarnaum, dawnego miasteczka  położonego nad Jeziorem Tyberiadzkim na północy Izraela. Całe jego życie odmieniło spotkanie z Jezusem. Jezus zmienia imię Szymonowi na Piotr, co oznacza „SKAŁA”.

Św. Piotr w gronie uczniów był traktowany przez Pana Jezusa jako osoba zajmująca szczególną pozycję. W Ewangeliach wymienia się go na pierwszym miejscu wśród apostołów. Dla podkreślenia jego szczególnej pozycji otrzymał od Pana Jezusa „władzę kluczy”, a więc obietnicę, że będzie fundamentem Kościoła. Dla podkreślenia tego ważnego momentu w herbie Watykanu są dwa klucze, złoty i srebrny  skrzyżowane i związane czerwonym sznurem umieszczone pod tiarą. Klucze symbolizują władzę „Piotrową”, a tiara jest symbolem nakrycia głowy papieża. Św. Piotr był świadkiem szczególnych chwil w działalności Pana Jezusa: Jego przemienienia na Górze Tabor i wskrzeszenia córki Jaira.

Pierwszym, najważniejszym zadaniem jakie powierzył mu Jezus było zbudowanie wspólnoty chrześcijańskiej i dbanie o przekaz prawdy o życiu i zmartwychwstaniu Jezusa z pokolenia na pokolenie. Założył w Jerozolimie pierwszą gminę chrześcijańską, którą kierował. Piotrowi w wykonywaniu powierzonych mu zadań przez Jezusa pomagali apostołowie

W Rzymie za panowania Nerona, około 64 roku, poniósł męczeńską śmierć poprzez ukrzyżowanie głową w dół. Prawdopodobnym miejscem męki było wzgórze watykańskie. Tam też niedaleko miejsca swej śmierci został pochowany. Dziś nad Jego grobem stoi wspaniała bazylika, Bazylika Św. Piotra na Watykanie.

W tradycji katolickiej Święty Piotr uznawany jest za pierwszego papieża. Jest patronem papieży.

Następca Świętego Piotra jest zastępcą Chrystusa na ziemi.

Aktualnie, po śmierci papieża, władzę nad Kościołem przejmuje kolejny papież, który wybierany jest przez kardynałów.

Każdy papież, czyli Ojciec Święty, prowadzi nas do Boga, a pomagają mu w tym biskupi i księża.

 

Zadanie domowe

  1. Przeczytaj uważnie tekst katechezy.
  2. Napisz jak nazywa się aktualnie panujący zastępca Chrystusa i skąd pochodzi?

 

Zadanie domowe wykonać do dnia 30.04.2020r

Print Friendly, PDF & Email