RELIGIA. KLASA 7A,7C

przez | 24 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 7A,7C

Klasa VIIA(21.04.2020) i VIIC (21.04.2020)

Temat: Daj mi, Panie, dobre myśli

Apostołowie po wniebowstąpieniu Jezusa zgodnie z Jego prośbą trwali na modlitwie i czekali na zesłanie Ducha Pocieszyciela. Duch Święty, który zstąpił na nich, napełnił ich taką odwagą i radością, że wybiegli na ulice Jerozolimy, aby głosić wielkie dzieła Boże. Czynili to z ogromnym entuzjazmem. Święty Piotr z tak wielką wiarą mówił o Jezusie, że 3000 nowych wyznawców zapragnęło przyjąć chrzest. Po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie z mocą głosili Jezusa zmartwychwstałego, później robili to ich następcy, aby słowo Boże docierało na krańce świata. Dzięki ewangelizacji my, współcześnie żyjący, poznaliśmy Chrystusa. Duch Święty umacnia nadal wyznawców Jezusa w dziele ewangelizacji, gdyż dobra nowina o zbawieniu jest przeznaczona dla każdego człowieka żyjącego na ziemi. „Kościół zawsze ewangelizuje i nigdy nie przerwał ewangelizacji. Każdego dnia sprawuje misterium eucharystyczne, udziela sakramentów, głosi słowo Boże, podejmuje dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia. Ta ewangelizacja przynosi owoce: daje światło i radość, wskazuje drogę życia wielu ludziom; wielu żyje – choć często o tym nie wie – dzięki światłu i ciepłu, jakie promieniują z tej nieustannej ewangelizacji”.

Zadanie: Zapisz temat, narysuj symbole Ducha Świętego. Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Print Friendly, PDF & Email