RELIGIA. KLASA 7A, 7C

przez | 24 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 7A, 7C

Klasa VIIA (22.04.2020) i VIIC (24.04.2020)

Temat: Mówić prawdę i dotrzymać słowa. Wykroczenia przeciw prawdzie.

Przykazanie VIII nakazuje nam mówić prawdę. Zobowiązuje nas do odrzucenia kłamstwa i dawania świadectwa prawdzie. Prawda przybliża nas do innych ludzi i buduje nasze zaufanie do nich. Szacunek do prawdy zbliża nas przede wszystkim do Boga, który jest źródłem prawdy. Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Grzechy przeciw prawdzie to: kłamstwo, obmowa, oszczerstwo, krzywoprzysięstwo, naruszenie tajemnicy.

Obmowa to przekazywanie prawdziwych informacji, ale ze złą intencją wyśmiania lub skrzywdzenia kogoś. To także mówienie rzeczy nieprawdziwych oraz ujawnianie wad i błędów innych bez ważnej przyczyny

Oszczerstwo to wypowiedź sprzeczna z prawdą, pokazująca daną osobę w fałszywym świetle.

Zadanie: Przepisz temat, napisz co to krzywoprzysięstwo i naruszenie tajemnicy. Wieczorem jak znajdziesz czas,  zrób rachunek sumienia i przeproś Boga za przekroczenie VIII przykazania. Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Print Friendly, PDF & Email