RELIGIA. KLASA 6A, 6B, 6C, 6D

przez | 30 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 6A, 6B, 6C, 6D

Klasa VI A (4.05.2020), VIB(30.04.20202), VIC(6.05.2020) i VID (5.05.2020) i klasa VIIA(29.04.2020)

Temat: Powierzeni Matce

Pamiętamy, że po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, gdy Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku modlili się o dar Ducha Świętego, była z nimi Maryja. Świadczy to, że jest Ona nie tylko Matką Jezusa, ale także pierwszą Jego uczennicą. Przez wyjątkowy związek ze swoim Synem jest kimś „większym” od nas, bo jak żaden człowiek była złączona z Panem Bogiem. Będąc Matką Syna Bożego, stała się Matką założonego przez Jezusa Chrystusa Kościoła. Do imion, jakie w ciągu wieków nadawano Maryi, Kościół podczas Soboru Watykańskiego II dodał tytuł: „Matka Kościoła”. Imię to ściśle wiąże się z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego. Po Zmartwychwstaniu Jezusa Kościół istniał, ale był ukryty z obawy przed Żydami. Jego życie było podobne do życia dziecka w łonie matki. Duch Święty posłany przez Jezusa uzdolnił Kościół do odważnego głoszenia Ewangelii, a Maryja stała się jego duchową Matką.

Zapisz temat. Wypisz 5 Sanktuariów  Maryjnych w Polsce. Nie musisz  przesyłać zdjęć. Pozdrawiam i życzę dużo odpoczynku.

Print Friendly, PDF & Email