RELIGIA. KLASA 5C,5D

przez | 28 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 5C,5D

Klasa VC (27.04.2020) i VD (27.04.2020)

Temat: Bł. Teresa z Kalkuty – służyć Jezusowi przebranemu za żebraka.

Bł. Teresa urodziła się w Skopje w Jugosławii 27 sierpnia 1910 r. Na chrzcie otrzymała imię Agnieszka. Pierwsze wezwanie do życia zakonnego usłyszała, gdy miała dwanaście lat. Ale kobieta, chcąc pracować na misjach, musiała najpierw zostać zakonnicą. Agnieszka wstąpiła więc do zgromadzenia Matki Boskiej Loretańskiej i przyjęła imię Teresa. W tym czasie była nauczycielką historii i geografii, bardzo lubianą przez dzieci. Bóg jednak przygotowywał ją do działalności misyjnej. Siostra Teresa założyła Zgromadzenie Misjonarek Miłości, które zostało uznane przez Watykan 7 października 1950 r. Matka Teresa miała już wtedy dziesięć towarzyszek, które z nią pracowały. Podjęła pracę wśród ludzi najbiedniejszych. Zajmowała się tymi, którzy zostali odrzuceni: umierającymi, dziećmi porzuconymi przez swoich rodziców oraz chorymi na trąd. Matka Teresa zmarła 5 września 1997 r. w Kalkucie, żegnana z żalem przez cały świat. Źródłem wrażliwości Matki Teresy była nieustanna bliskość z Bogiem. Znane są jej słowa: „Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba”. Poznając życie Matki Teresy, dowiadujemy się, w jaki sposób realizować owoc miłości, którym jest służba. Gdy człowiek przyjmuje od Boga dużo miłości, szuka ludzi, którym może tę miłość ofiarować. Jeżeli dajemy innym uśmiech, radość, swój wolny czas, pieniądze, słodycze, zabawki, wówczas im służymy. Matka Teresa została beatyfikowana (ogłoszona błogosławioną) 19 października 2003 r. przez papieża Jana Pawła II.

Wpisz temat do zeszytu. Napisz 4 zdania o Matce Teresie z Kalkuty. Nie musisz wysyłać zdjęcia. Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Print Friendly, PDF & Email