RELIGIA. KLASA 5C, 5D

przez | 16 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 5C, 5D

Klasa VC ( 17.04.2020) i VD (17.04.2020)

Temat: Tomasz – lekcja wiary

Żaden człowiek nie może samodzielnie wrócić po śmierci do życia. Śmierć jest tajemnicą. Wielu ludzi boi się jej, ponieważ nie wiemy, co się z nami stanie, gdy przestaniemy żyć. Jako chrześcijanie mówimy, że śmierć to odłączenie duszy od ciała. Śmierć bliskich nam osób jest trudnym i bolesnym doświadczeniem. Dziś spotkasz Tomasza, który doświadczył śmierci Jezusa. Nie zdążył się jeszcze otrząsnąć ze smutku, a tu słyszy od pozostałych apostołów, że widzieli Jezusa żywego. Tomasz z pewnością miał wiele argumentów za tym, że apostołowie się mylą. Potrzebował dotknąć Jezusa, a więc sprawdzić własnymi zmysłami, że On żyje. Dopiero gdy Go zobaczył, uwierzył w zmartwychwstanie swojego Mistrza. Dzięki wierze my także możemy spotkać Jezusa zmartwychwstałego. Wiara jest „zmysłem” naszej duszy. Dzięki niej możemy „dotknąć”, „usłyszeć”, „zobaczyć”. Przez wiarę przyjmujemy, że Jezus pokonał śmierć i powrócił ze śmierci do życia. Wierzymy, że Jego zmartwychwstanie jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania.

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!” Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (J 20,24-29)

Kilka słów o… Apostoł Tomasz zyskał przydomek Didymos, czyli „bliźniak”. Nazywamy go również Niewiernym Tomaszem. Czasami zmysły naszego ciała działają słabiej, zwłaszcza gdy jesteśmy zmęczeni czy chorzy. Słabiej wtedy widzimy, słyszymy, nie czujemy zapachów. Nasz „zmysł” wiary również bywa słabszy. Pojawiają się wątpliwości w wierze. Dzieje się tak, gdy zaniedbujemy spotkania z Bogiem. Przebywanie w Jego obecności i szukanie odpowiedzi na wątpliwości związane z prawdami wiary wyostrzają nasz „zmysł” wiary na Bożą obecność.

Zadanie  1.

Znajdź i wypisz tytuły programów telewizyjnych i radiowych, które mogą ci pomóc w znalezieniu odpowiedzi na twoje pytania dotyczące wiary.

Zadanie proszę przesłać na adres anewie2@wp.pl do 20.04.2020 r. Pozdrawiam

Print Friendly, PDF & Email