RELIGIA. KLASA 5A

przez | 24 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 5A

 Kl. V „a”

Religia – Anna Karankowska    

Lekcja z dnia 24.04. 2020r                         

    

     Temat katechezy – Naśladuję Pana Jezusa

Cel katechezy – Ukazanie czynów miłości w osiąganiu ostatecznego celu  człowieka

Pan Jezus nauczał swoich uczniów miłości, przypominając, jak ważna jest w życiu człowieka miłość do Boga i do ludzi. Pan Jezus nie tylko mówił, ale też pokazywał, co tak naprawdę znaczy kochać.

Kochać to znaczy być posłusznym woli Boga. Wyrazem miłości Pana Jezusa było też to, że pozwalał ludziom do siebie przychodzić i słuchać Jego nauki. Okazywana miłość drugiemu człowiekowi w rzeczywistości jest miłością do Niego samego.

Największym znakiem miłości jest niesienie pomocy nieprzyjaciołom. Ważne jest więc, abyśmy chcieli okazywać innym dobroć, miłość, szacunek, nawet jeśli oni są dla nas czasem źli i sprawiają nam przykrość. Pamiętajmy, że czyny miłości, których uczy nas Jezus i których od nas oczekuje, nie muszą wywoływać podziwu, burzy oklasków czy też okazywania wdzięczności.

Więc miłość jest podstawą życia, wzbogaca je i przyczynia się do jego rozwoju. Źródłem miłości jest Pan Bóg. Znakiem tej miłości i najlepszym przyjacielem jest Pan Jezus. Całe Jego życie ukazywało miłość do ludzi i pragnie abyśmy Go w tym naśladowali. Czyny miłosierdzia to nie tylko pomoc materialna, ale też duchowa.

 

    Zadanie domowe 

  1. Dokładnie zapoznać się z treścią katechezy.
  2. Podaj kilka przykładów czynów miłosierdzia i napisz czy podejmowanie ich jest zadaniem łatwym.

 

  Zadanie domowe wykonać do dnia 30.04.2020r

   Zasady komunikowania – adres email annakaran@gazeta.pl 

Print Friendly, PDF & Email