RELIGIA. KLASA 4A, 4B

przez | 21 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 4A, 4B

Klasa IVA (21.04.2020) i IVB (20.04.2020)

Temat:  Droga do Emaus – odkrywcza podróż

Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia”. I wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili miedzy sobą: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”. (Łk 24,25.27-32)

Uczniowie poznali Jezusa dopiero w Emaus. Dlaczego nie wcześniej? Przecież szli razem wiele kilometrów. Na początku byli nierozumni, nie wierzyli w to, że Jezus mógłby zmartwychwstać. A bez wiary widzi się tylko powierzchownie, nie widzi się wszystkiego. Dopiero wtedy, gdy Jezus wyjaśnił im to, co odnosiło się do Niego w księgach Starego Testamentu, obudziła się ich wiara i zaczęli widzieć coraz lepiej. A gdy przy stole łamał, błogosławił i rozdawał chleb, wszystko stało się jasne: Jezus zmartwychwstał! Bóg nie opuścił tych, których tak bardzo ukochał! Choć po chwili Jezus zniknął uczniom z oczu, to pozostała wiara, że jest z nimi już na zawsze. Rozpalił ich serca gorącą Bożą miłością. Dziś trudno ustalić, gdzie znajdowało się tamto Emaus. To chyba dobrze. Dzięki temu codzienne ścieżki twojego życia możesz nazwać swoją drogą do Emaus. Zmartwychwstały Jezus nieustannie ci towarzyszy i chce, byś Go rozpoznawał. Potrzebne są do tego otwarte oczy i gorące serce.

Jezus zostawił wskazówki, pomagające rozpoznać Go:

– rozmawiaj o Nim z innymi,

– rozmawiaj z Nim na modlitwie,

 – czytaj Pismo Święte i proś dorosłych o wyjaśnienia,

– wsłuchuj się w słowo Boże podczas Mszy Świętej,

– z wiarą przystępuj do Komunii Świętej.

Zapisz temat i napisz krótką notatkę pod tematem. Pozdrawiam i życzę zdrowia

Print Friendly, PDF & Email