RELIGIA. KLASA 3A,3B oraz BARTEK (NAUCZANIE INDYWIDUALNE)

przez | 2 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 3A,3B oraz BARTEK (NAUCZANIE INDYWIDUALNE)

Klasa III A (31.03.2020) i IIIB (1.04.2020) oraz dla Bartka (nauczanie indywidualne)

Katecheza

Temat: Oddajemy chwałę Jezusowi, naszemu Królowi!

Przeczytaj fragment Ewangelii o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy: Łk 19, 29–40.

Uroczysty wjazd do Jerozolimy29 Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, 30 mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! 31 A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». 32 Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. 33 A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» 34 Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». 35 I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. 36 Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. 37 Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. 38 I wołali głośno:
«Błogosławiony Król,
który przychodzi w imię Pańskie6.
Pokój w niebie
i chwała na wysokościach».
39 Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» 40 Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą»7.

Odpowiedz na pytania:

  • Jak zachowywali się ludzie, którzy cieszyli się z przybycia Pana Jezusa do Jerozolimy?
  • Jakimi słowami ludzie pozdrawiali wjeżdżającego do Jerozolimy Jezusa?
  • Dlaczego Jezus jest naszym Królem?

Zapamiętaj:

Męka Pana Jezusa to inaczej Pasja, czyli cierpienie. Doświadczył go Pan Jezus, aby nas wyzwolić z grzechu i śmierci wiecznej. We Mszy Świętej wychwalamy Boga za Jego dary, a wśród nich za dar największy: śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dla naszego zbawienia.

Zadanie:

Zilustruj w zeszycie opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy lub namaluj wybraną scenę z poznanej Ewangelii. (Czas na zrobienie i przesłanie zdjęć do 7.04.2020 dla obu klas)

anewie2@wp.pl

Pozdrawiam  🙂

Print Friendly, PDF & Email