RELIGIA. KLASA 2A

przez | 24 kwietnia 2020

RELIGIA. KLASA 2A

 Kl. II „a”

Religia – Anna Karankowska 

Lekcja z dnia 24.04.2020r                              

 

Temat katechezy – Uczestniczymy w Eucharystii

Cel katechezy – Poznanie prawdy, że Jezus mówi do nas i jest pośród nas

W Kościele katolickim słowa eucharystia oznacza między innymi: Msze Świętą, Komunię Świętą, Najświętszy Sakrament, Wieczerze Pańską, Łamanie Chleba, Ciało Chrystusa, Krew Chrystusa.

W religii katolickiej eucharystia stanowi uczczenie Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył wraz ze swoimi apostołami. Wydarzenie to miało miejsce w Wielki Czwartek tuż przed śmiercią Jezusa, już wtedy wiedział on, ze umrze na krzyżu i w ten sposób zapewni ludziom zbawienie i możliwość życia wiecznego.

Sakrament ten ustanowił sam Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy.

Dowiadujemy się o tym z Pisma Świętego. W Ewangelii według św. Łukasza znajduje się opis ostatniej wieczerzy. Pismo Święte mówi tak: „oni wieczerzali, wziął Pan Jezus chleb, błogosławił, łamał i dawał Apostołom mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje. A potem wziąwszy kielich z winem, błogosławił i dawał Apostołom mówiąc pijcie z tego wszyscy, albowiem to jest Krew Moja Nowego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”.

W Kościele katolickim eucharystia nadal opiera się na słowach Jezusa. Dziś komunię święta pod postacią chleba, czasami też wina przyjmuje się podczas Mszy Świętej, którą sprawuje kapłan.

Pan Jezus jest z nami w każdej chwili życia.

Msza Święta jest centrum życia Kościoła. To pamiątka z wydarzeń z Wieczernika, którą Pan Jezus pozostawił nam do dziś oraz samego siebie pod postacią chleba i wina. Najważniejszym momentem Mszy Świętej jest przeistoczenie, czyli Pan Jezus przychodzi do nas pod postacią chleba i wina.

Również możemy usłyszeć Pana Jezusa, chociaż Go nie widzimy. W czasie każdej Mszy Świętej ksiądz czyta Ewangelię. Ewangelia oznacza dobrą nowinę. Wiemy, że przez Księdza przemawia do nas sam Jezus.

 

    Zadanie domowe  

  1. Dokładnie zapoznać się z treścią katechezy  
  2. Zrób rysunek do wiersza „W rekach kapłana, w tej Hostii białej, już jest Pan Jezus, żywy i cały”

 

  Zadanie domowe wykonać do dnia 29.04.2020r

   Zasady komunikowania – adres email annakaran@gazeta.pl

Print Friendly, PDF & Email