MATEMATYKA. KLASA 7A,7B,7C

przez | 7 kwietnia 2020

MATEMATYKA. KLASA 7A,7B,7C

Temat: Jednostki objętości.

  1. Zobacz krótkie

https://www.bing.com/videos/search?q=zamiana+jednostek+obj%c4%99to%c5%9bci&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dzamiana%2bjednostek%2bobj%25c4%2599to%25c5%259bci%26FORM%3dVDVVXX&view=detail&mid=089B847FEE89C77917BA089B847FEE89C77917BA&&FORM=VDRVRV

 

https://www.bing.com/videos/search?q=zamiana+jednostek+obj%c4%99to%c5%9bci&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dzamiana%2bjednostek%2bobj%25c4%2599to%25c5%259bci%26FORM%3dVDVVXX&view=detail&mid=C8BC690A6A3AD70F2AF4C8BC690A6A3AD70F2AF4&rvsmid=089B847FEE89C77917BA089B847FEE89C77917BA&FORM=VDMCNR

 

https://www.bing.com/videos/search?q=zamiana+jednostek+obj%c4%99to%c5%9bci&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dzamiana%2bjednostek%2bobj%25c4%2599to%25c5%259bci%26FORM%3dVDVVXX&view=detail&mid=B608004ADC52B45678C7B608004ADC52B45678C7&rvsmid=089B847FEE89C77917BA089B847FEE89C77917BA&FORM=VDMCNR

 

Ten trzeci film najpierw przypomina zamianę jednostek powierzchni, a w drugiej części zamianę jednostek objętości (od 17:54 trwania filmu).

  1. Na podstawie trzeciego filmu wykonaj w zeszycie notatkę- schemat szybkiego przeliczania jednostek objętości- zrób to starannie i uważnie, uwzględnij jednostki płynów (litry i mililitry).
  2. Wykonaj zadanie.
  3. 7,14dm³= ….cm³
  4. 4500 mm³= …. dm³
  5. 17,49 dm³ = ….. ml
  6. 2500 l= …… m³
  7. 7,35 m³= …… l
  8. Zadanie dla spostrzegawczych.

W ostatnim filmie pani popełniła błąd rachunkowy. Jestem ciekawa, kto go zauważy i napisze, który przykład powinien być inaczej rozwiązany.

  1. Odpowiedzi wyślij do 9 kwietnia na adres kalmus@o2.pl

 

Print Friendly, PDF & Email