JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 29 kwietnia 2020

JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

Kochani ! 
Mówiliśmy o postawach wobec otaczającej nas rzeczywistości . Dziś porozmawiamy o szczęściu . Uważnie przeczytajcie tekst .
Czekam na zdjęcia notatek ( joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) .

klasy : 7 a, 7 b
Temat : Siła uśmiechu .
1.) Do rzeczownika szczęście dobierz określenia .
      SZCZĘŚCIE ( jakie ? ) – ………………………………..      ( 3 przykłady )
  
    Połącz  też słowo szczęście z odpowiednimi czasownikami .
     ZWIĄZEK Z CZASOWNIKIEM – ……………………………..    ( 3 przykłady ) 

2.) Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych . W razie trudności skorzystaj ze słownika .
      < mieć szczęśliwą rękę – …………………………………….
      < szczęście się do kogoś uśmiechnęło – ……………..
      < urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą – ………………..
      < szczęście w nieszczęściu – …………………………………
 3.) Przeczytaj tekst Małgorzaty Baranowskiej pt. ,, Tylko się rozejrzeć ” ( podręcznik strona 199 ) .
 4.) Znajdź fragmenty , w których autorka pisze o szczęściu .
      Zapisz w punktach jej przemyślenia .
       < ………………………………………..
       < …………………………………………..
       < ………………………………………..
       < ……………………………………….

Print Friendly, PDF & Email