JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 27 kwietnia 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Kochani !
Dziś na lekcji powiemy o różnych potrawach człowieka wobec otaczającej go rzeczywistości . Proszę , dokładnie wykonajcie przygotowane polecenia .
Zastanówcie się , jakie jest wasze nastawienie wobec świata . Czekam na efekty waszych przemyśleń do środy ( joannaszymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) .
 
klasa : 7 a, 7 b
Temat : Różne postawy życiowe .
1.) Przeczytaj wstęp do rozdziału ,,Sztuka optymizmu ” ( podręcznik – str. 197 ) .
Zapisz w zeszycie : Na czym polega życiowy optymizm ?
Co znaczy słowo pesymizm ? ( Tę informację znajdź w słowniku . )
2.) Podane wypowiedzenia podziel na dwie grupy : typowe dla optymisty i dla pesymisty .
* biednemu zawsze wiatr w oczy * jakoś to będzie * szklanka jest do połowy pusta
* szklanka jest do połowy pełna * nic mi się nie udaje * wszystko będzie dobrze
* życie jest bardzo trudne * wszystko się ułoży * życie jest wspaniałe
* inni mają lepiej * nic dobrego mnie nie spotka * cieszę się życiem
 
PESYMISTA POWIE : ……………………………………………………………………………………………………
 
OPTYMISTA POWIE : …………………………………………………………………………………………………..
3.) Utwórz związki wyrazowe z podanymi wyrazami :
< optymizm : …………………………………………………………..
< optymista : ………………………………………………………………………
< optymistyczny : ……………………………………………..
< optymistycznie : …………………………………………..
Skorzystaj ze słownika lub Internetu , aby wykonać zadanie .
4.) Otwórz podręcznik na stronie 197 i jeszcze raz przeczytaj wiersz pt. ,, Zielono mam w głowie .”
Zbierz informacje o osobie wypowiadającej się w wierszu . Skomentuj , co o niej mówią podane cytaty .
< ,, zielono mam w głowie ” – …………………………………………..
< ,, mam duszę błękitną ” – ……………………………………………..
< ,, słońce mi świeci bez trosk i zachodu ” – ………………………..
< ,, obnoszę po ludziach mój śmiech ” – …………………………
< ,, bukiety rozdaję wokoło ” – ……………………………………………
< ,, jestem radosną wichurą zachwytu ” – ………………………
5.) Czy chciałbyś ( chciałabyś ) zaprzyjaźnić się z osobą podobną do wypowiadającej się w utworze ?
( 2 -3 zdania wypowiedzi )
Print Friendly, PDF & Email