JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B

przez | 16 kwietnia 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A,7B
Kochani !
Kolejne zajęcia poświęcimy na omówienie lektury Karola Dickensa . Proszę was , poważnie potraktujcie moje polecenia .
Czekam na zdjęcia notatek do poniedziałku (joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) .
16 kwietnia
klasy: 7 a,7 b
Temat: Co wydarzyło się pewnego wigilijnego wieczoru ?
,, Opowieść wigilijna” Karola Dickensa .
1.) Skorzystaj z Internetu. Poznaj treść lektury Karola Dickensa ,,Opowieść wigilijna” ( audiobook , tekst do czytania – wolne lektury pl. ).
2.) Po przeczytaniu lub wysłuchaniu lektury zapisz w zeszycie :
* krótką notatkę o autorze książki ,
* trzy skojarzenia związane z pojęciem ,,wigilijny wieczór”.
 
3.) Podziel elementy świata przedstawionego na realistyczne i fantastyczne . Podaj po dwa przykłady .
a) postaci :
< realistyczne -…………………………………………………………………………….
< fantastyczne ………………………………………………………………………
b) wydarzenia :
< realistyczne -………………………………………………………………………..
< fantastyczne -……………………………………………………………………..
c) miejsca :
< realistyczne -……………………………………………………………………
< fantastyczne -…………………………………………………………………..
 
.17 kwietnia
klasy : 7 a,7 b
Temat : Na czym polegała wewnętrzna przemiana Ebenezera Scrooge’a ?
1.) Na podstawie tekstu podaj informacje o tym , co bohater zobaczył w wizjach ukazanych mu przez duchy .Określ emocje Scrooge’a .
< DUCH PRZESZŁOŚCI
Co pokazał ?………………………………………………………………………………………………….
Co czuł bohater ? ( dwa przykłady )……………………………………………………………………….
< DUCH TERAŹNIEJSZOŚCI
Co pokazał ?…………………………………………………………………………………………………………….
Co czuł bohater ?……………………………………………………………………………
< DUCH PRZYSZŁOŚCI
Co pokazał ?
Co czuł bohater ? ………………………………………………………………………………
 
2.) Wyjaśnij , na czym polegała przemiana Scrooge’a .Podaj jej przyczyny ( 5 -6 zdań uzasadnienia ) .
Print Friendly, PDF & Email