JĘZYK POLSKI. KLASA 7A, 7B

przez | 21 kwietnia 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 7A, 7B
Drodzy uczniowie! Kolejne lekcje poświęcimy zagadnieniom związanym z liryką. Uważnie czytajcie polecenia i dokładnie je wykonujcie. Piszcie wyraźnie. Zdjęcia notatek wysyłajcie na adres : joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp. Klasy : 7a, 7b
Temat: Kazimierz Wierzyński o radości życia .
1.) Przeczytaj uważnie podany niżej wiersz Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Zielono mam w głowie .”
,, Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną ,
Na klombach mych myśli sadzone za młodu ,
Pod słońcem , co dało mi duszę błękitną
I które mi świeci bez trosk i zachodu .
 
Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety
Rozdaję wokoło i jestem radosną
Wichurą zachwytu i szczęścia poety
Co zamiast człowiekiem powinien być wiosną ! „
 
2.) Która z podanych grup rzeczowników nazywa uczucia wyrażone w wierszu. Przepisz odpowiednią grupę do zeszytu.
a. osamotnienie, niepewność, apatia ,
b. roztargnienie, zachwyt, zniechęcenie ,
c. radość, szczęście, beztroska ,
d. smutek, przygnębienie, zadowolenie.
 
3.) Wypisz z wiersza dwa wyrazy, w których ujawnia się podmiot liryczny .
<………………………………………..
<…………………………………………
 
4.) Wyjaśnij pojęcie, liryka bezpośrednia.” Definicję napisz w zeszycie.
 
5.) Wskaż fragment świadczący o tym, że utwór reprezentuje lirykę bezpośrednią. Przepisz go do zeszytu. <……………………………………………………………………………………………………………….
Print Friendly, PDF & Email