JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

przez | 24 kwietnia 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D
Kochani !
Bohaterem dzisiejszej lekcji znów będzie czasownik . Przecież on jest najważniejszy w zdaniu .
Dokładnie wykonujcie polecenia . Piszcie wyraźnie . Czekam na zdjęcia do poniedziałku ( joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) .
klasy : 5 a,5 b,5 d
Temat : Czasownik -bardzo ważna część mowy .
1). Przeczytaj niżej podany tekst . Następnie znajdź w nim wszystkie czasowniki i wpisz je do zeszytu .
 
Ania wybiegła z sali .Policzki jej płonęły ,z trudem chwytała powietrze . Wbiegła na pierwsze piętro , dobiegła do końca korytarza i usiadła
na parapecie . Tu także słychać było odgłosy zabawy . Sala gimnastyczna zamieniła się w wielką dyskotekę .
 
2.) Określ formę podanych czasowników . Zrób to według podanego wzoru .
wzór : śpiewał -3 osoba, l .poj. ,rodzaj męski , czas przeszły
< dostanę -……………………………………………….
< wracamy -………………………………………………
< piszesz – ……………………………………………..
3.) Odszukaj i przepisz do zeszytu związki czasownika z przysłówkiem .
a. barwny ogon c. silnie dziobie
c. stoi prosto d. piękny wygląd
4.) Przekształć związki wyrazowe według wzoru .
wzór : wysoki skok – wysoko skacze
niezdarny chód -……………………………
duże zamówienie -……………………………..
ładne pismo -……………………………….
częste odwiedziny – ………………………
Print Friendly, PDF & Email