JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

przez | 21 kwietnia 2020

JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

Drodzy uczniowie!

Dziś powtórzymy deklinację rzeczownika i przymiotnika .

Czekam na zdjęcia notatek (joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp) .

klasy : 5 a, 5 b, 5 d

Temat : Odmieniamy przez przypadki .

1.) Przypomnij sobie nazwy przypadków z pytaniami .

2.) Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej ,, dziki tygrys” .Odmianę zapisz w zeszycie .

  1. poj.                     l. mn.
  2. ……………………. M. ……………………..

Pozostałe nazwy przypadków też zapisz skrótami .

Print Friendly, PDF & Email