JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

przez | 28 kwietnia 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D
Drodzy uczniowie !
W ubiegłym tygodniu powtórzyliśmy wiadomości o rzeczowniku i czasowniku . Dziś będziemy mówić o przymiotniku .
Czytajcie uważnie polecenia . Nie przepisujcie do zeszytu poleceń – tylko odpowiedzi .
Czekam na zdjęcia notatek ( joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) . Powodzenia .
 
klasy : 5 a, 5 b, 5 d
Temat : Formy przymiotnika .
1.) Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki i dobierz do nich odpowiednie rzeczowniki .
wzór : słońce – słoneczna pogoda
deszcz -…………………… ……
zima – …………………………..
wiosna – ……………………..
porzeczka – …………………
ogórek – …………………….
2.) Dopisz odpowiednie formy przymiotnika < wysoki > do podanych rzeczowników .
< ………………… człowiek < ………………..dom < …………….wieża
< …………………….drzewo < ………………ludzie < ……………..domy
3.) Przepisz zdania , odmieniając wyrazy umieszczone w nawiasach przez przypadki .
* Mam ( mały pies ) .
* Do niedawna nie miałem ( dobry kolega ) .
* Podziwiałem ( ładny koń ) .
* Umówiłam się z ( najlepsze koleżanki ) .
4.) Do podanych przymiotników dopisz przymiotniki o znaczeniu przeciwnym .
wzór : ładny – brzydki
ciekawy – ……………
łatwy – ……………….
jasny – ……………….
ciężki – ………………
 
Print Friendly, PDF & Email