JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5C,5D

przez | 27 kwietnia 2020
Drodzy uczniowie ! 
Często zastanawiacie się , jak napisać wyraz . Dziś wykonamy zadania z ortografii .
Czekam na zdjęcia notatek ( joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp ) .
klasy : 5 a, 5 b, 5 d
Temat : Piszę bez błędów.
1.) Przypomnij sobie zasady ortograficzne ( podręcznik do nauki o języku – str. 212 -213 ) .
2.) Zapisz po pięć rzeczowników i czasowników rozpoczynających się literą  ,,u ” .
     rzeczowniki : ……………………….
     czasowniki : ………………………..
3.) Dopisz takie wyrazy , aby ó wymieniło się na o , a lub e .
      gniótł – bo …….                                       próba -…………….
      niósł – ……………..                                     wróg -……………..
      przekrój -………..                                      stwór – ………….
      rosół -………                                             dróżka – ………….
 4.) Dopisz wyrazy , tak by ż  wymieniło się na : g , dz , h , s , z .
      pieniężny – ……………………                                  niżej – ………………….
      możemy – …………………….                                   uważaj – ……………..
      wożę – …………………………                                    wiążę – ………………..
      odważny -……………………                                     móżdżek -……………..
 5.) Dopisz wyrazy , w których rz  wymieni się na  r .
      szczerze – ……………..                               jeziorze – ………………..
      starzec – ………………                                powtórzyć – ……………
      karze -………………..                                   marzec – …………….
 6.) Zapisz  cztery wyrazy z  ż  i cztery wyrazy z  rz  związane z wakacjami .
      ……………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email