JĘZYK POLSKI. KLASA 5A, 5B, 5D

przez | 29 kwietnia 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 5A, 5B, 5D
Kochani !
Ostatnie lekcje języka polskiego w tym tygodniu także poświęcimy częściom mowy .
Na wykonanie poleceń macie dwa dni . Zdjęcia wysyłajcie : joanna.szymanska68@onet.pl lub WhatsApp .
Powodzenia .
 
klasy : 5 a, 5 b, 5 d
Temat : Czasownik w związku z rzeczownikiem .
1.) Uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiednim przypadku .
< Dobrze rozwiązałem …………………. .
< Jeszcze nie rozwiązałem ………….. .
< Ufam ……………., którzy dotrzymują słowa .
< Często marzę o …………….. .
< Kierowcy powinni przestrzegać ………………drogowych .
< W szkole nie było dziś jednego ………….. .
2.) Dodaj do czasowników po dwa określenia rzeczownikowe .
< Dowódca wydał ( co ? ) …………..( komu?) ………… .
< Ania pożyczyła ( komu? ) ………………………….( co ? ) ………… .
< Mama wymieszała ( co ? ) …………………( czym ? ) ……….. .
3.) Dopisz opuszczone końcówki rzeczowników .
< Do naszego ogródk…. wchodzi się przez furtk…….. .
< Lubię książk…… i film ……. przyrodnicze .
< Odrobiłem zadani ……, więc odwiedzę koleg …. .
Print Friendly, PDF & Email