JĘZYK NIEMIECKI-KLASA 8A, 8B, 8C i UCZ. NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

przez | 15 kwietnia 2020

JĘZYK NIEMIECKI-KLASA 8A, 8B, 8C i UCZ. NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

Aktion Deutsch 8/ Kapitel 6. Alltag

Thema: In der Stadt gibt es ein Kino. / W mieście jest kino.

  • zwrot es gibt -znaczenie i zasady użycia

  • utrwalenie nazw obiektów w mieście oraz pomieszczeń w domu/mebli, el. wyposażenia

  1. Obejrzyj uważnie poniższy materiał dydaktycznym:

https://www.youtube.com/watch?v=rMx4Y9-7Jok

2. Przeczytaj z uwagą, zanotuj i zapamiętaj!

das ist – es ist – es gibt…- kiedy stosujemy ?

  • Das ist” przedstawienie, określenie kogoś lub czegoś konkretnego :


Das ist ein Buch.– To jest książka.
Das ist mein Vater –To jest mój ojciec .
Das ist sein Auto.– To jest jego samochód.

  • Es ist” opisuje stany i sytuacje.(np. W opisach pogody)

Es ist kalt .– Jest zimno.
Es ist nett.- Jest miło.
Es ist mir egal. –Jest mi to obojętne.

  • Es gibt”– jest, znajduje się, istnieje

Wo gibt es hier eine Toilette? -Gdzie tutaj jest toaleta?
Es gibt ein Problem .– Jest problem.
In meinem Zimmer gibt es ein Fenster. –W moim pokoju znajduje się okno.

UWAGA!!!

Po zwrotach Das ist” i Es ist” stosujemy zawsze rzeczownik w mianowniku (Nominativ), natomiast po zwrocie „Es gibt” wymagane jest zawsze użycie dopełnienia w bierniku (Akkusativ), jak w poniższych przykładach:

Das ist ein Tisch. /To jest stół.

ale

In meinem Zimmer gibt es einen Tisch. / W moim pokoju jest/znajduje się stół.

  1. Następnie możesz utrwalić powyższe zagadnienie rozwiązująć ćwiczenia on – line:

http://www.lehrerlenz.de/was_gibt_es_in_der_stadt.html?fbclid=IwAR0dwEgxXup6XKZZ6GxNuDLgg5UMhJ6LQn9GplFV7ml_jMNC2zXJX63R96c

oraz

https://learningapps.org/5893400?fbclid=IwAR13uzxRXoD6JzOywE-V-XKG3Yhre_LY58emZQ68y5kNYZMuYbK345Us1j4

W razie pytań proszę o kontakt: jwidera@interia.pl

Pozdrawiam serdecznie,

Twój nauczyciel j.niemieckiego:-)

Print Friendly, PDF & Email