JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 7A,7B

przez | 28 kwietnia 2020
JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 7A,7B
Język angielski- część 7
Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 7 a i b– termin przesłania zadań upływa 28 kwietnia
Lesson 28th April
Topic: Talking about a journey – at the station.
1) Otwórz podręcznik na stronie 67
2) Przeczytaj dialog z ćwiczenia nr 1, posłuchaj nagrania dialogu.
3) Ćw. 1 str. 67 w podręczniku. Odpowiedz na pytanie – Czy Lizzie miała dobra podróż pociągiem?
4) Naucz się poprawnie czytać dialog korzystając z nagrania.
 
 
Lesson 30th April
Topic: Linkers – wyrazy łączące
1) Otwórz podręcznik na stronie 68
2) Popatrz na tabelkę ALL CLEAR TIPS.
3) Przetłumacz na język polski zdania znajdujące się w tabelce i podkreśl wyrazy łączące napisane gruba czcionką.
4) Wykonaj ćwiczenie 3 str. 68– Napisz odpowiednie wyrazy w zeszycie(wybieramy jeden z dwóch wyrazów napisanych pogrubiona czcionką)
Termin nadsyłania pracy 5 maj 2020 r.
 
Print Friendly, PDF & Email