JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 6D

przez | 24 kwietnia 2020

JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 6D

Język angielski- część 6

Materiał i ćwiczenia dla uczniów klasy 6 d – termin przesłania zadań upływa 28 kwietnia                             

                                                                                Lesson                                                         

Topic: Topic: Revision workout unit 5 -Vocabulary (Powtórzenie rozdziału 4)

Na dwóch kolejnych lekcjach powtórzymy słownictwo, dialogi i gramatykę z rozdziału 4.

  • Otwórz podręcznik na stronie nr 53.
  • Wykonaj ćwiczenia z podręcznika nr 1, 2, 3.
  • Podczas wykonywania ćwiczeń 1 i 2 korzystaj z tabelek zielonych na stronie 54
  • Przy wypełnianiu luk brakującymi wyrazami w ćwiczeniu 3 korzystaj z podobnych dialogów na stronie 57

 

 

Lesson                                                       

Topic: Revision workout unit 4 – grammar

Na tej lekcji powtórzysz sobie stopniowanie przymiotników

  • Otwórz podręcznik na stronie nr 53.
  • Wykonaj ćwiczenia z podręcznika nr 4, 5 i 6.
  • Podczas wykonywania ćwiczeń korzystaj z tabelek czerwonych na stronie 54 i 55

 

 

Print Friendly, PDF & Email