JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 4A,4B Język angielski – DLA UCZNIÓW KLASY 4 A I B NIE BIORĄCYCH UDZIAŁU W LEKCJACH ON-LINE.

przez | 29 kwietnia 2020
JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 4A,4B
Język angielski – część 6
MATERIAŁ I ĆWICZENIA DLA UCZNIÓW KLASY 4 A I B NIE BIORĄCYCH UDZIAŁU W LEKCJACH ON-LINE– TERMIN PRZESŁANIA ZADAŃ UPŁYWA 5 MAJA 2020 R.
 
Lesson 29th April
Topic: It’s party time! (Czas na przyjęcie!)
 
W unicie 6 będziemy poznawać nazwy różnych produktów spożywczych. Nauczymy się rozróżniać rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych oraz mówić i pisać ile produktów posiadamy oraz robić małe zakupy w sklepie.
!) Proszę otworzyć podręcznik na stronie 72
2) Popatrz na wyrazy w ramce w ćwiczeniu nr 1 oraz na rysunek na górze strony. Napisz w zeszycie liczby od 1 do 10 i obok nich napisz nazwy odpowiednich produktów spożywczych według rysunków.
3) Posłuchaj nagrania MP3 nr 2.34 i sprawdź swoje odpowiedzi.
4) Przepisz notatkę do zeszytu.
Some – trochę piszemy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej i niepoliczalnymi
Rzeczowniki niepoliczalne – rzeczy można policzyć i mają liczbę mnogą.
Rezczowniki niepoliczalne -rzeczy nie można policzyć i nie mają liczby mnogiej.
5) Wykonać w zeszycie ćw. 4 str. 73 w podręczniku.
 
Lesson 30th April
Topic: Some/ a lot of
!) Proszę otworzyć podręcznik na str. 73
2) Proszę przepisać notatkę do zeszytu.
a – piszemy przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, np. a book
a lot of – dużo piszemy przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie mnogiej i przed rzeczownikami niepoliczalnymi, np. a lot of books – dużo książek, a lot of sugar -dużo cukru
3) Proszę wykonać ćwiczenia nr 5 i 6 str. 73 w zeszycie
Print Friendly, PDF & Email