HISTORIA KLASY 6A,6B,6C

przez | 21 kwietnia 2020
HISTORIA KLASY 6A,6B,6C
Należy przeczytać rozdział: 23 (Prusy, Austria i Rosja – absolutyzm oświecony), a następnie sporządzić notatki , odpowiadając na pytania:
Temat: Prusy państwem militarnym.
1. Wymień władców z rodziny Hohenzollernów, którzy rządzili Królestwem Prus w XVIII wieku.
2. Jakie reformy w państwie przeprowadził Fryderyk II?
3. Uzasadnij, dlaczego Prusy w XVIII wieku można nazwać państwem militarnym (wojskowym).
Temat: Absolutyzm oświecony w Austrii.
1. Jaka dynastia rządziła w Austrii w XVIII wieku?
2 .Jakie zmiany w Austrii wprowadził cesarz Józef II?
3. Napisz krótką definicję absolutyzmu oświeconego.
 
2.Wypisz zmiany, jakie
 
Pozdrawiam mariola_gryta@o2.p
Print Friendly, PDF & Email