FIZYKA. KLASY 7A, 7B, 7C

przez | 28 kwietnia 2020

FIZYKA. KLASY 7A, 7B, 7C

TEMAT: SIŁA OPORU POWIETRZA I SIŁA TARCIA.

Przeczytajcie  odpowiedni fragment  podręcznika „Siła oporu powietrza i siła tarcia” (str. 163-167).

Następnie zachęcam do obejrzenia kilku filmików obrazujących dzisiejszy temat lekcji:

  1. a)badamy siłę oporu powietrza

https://www.youtube.com/watch?v=O6LCzuyZ2nQ

https://www.youtube.com/watch?v=pH6wkUAjbDY

  1. b)badamy siłę tarcia

https://www.youtube.com/watch?v=wdUXSPnGMDs

  1. c)badamy czy wartości sił tarcia statycznego i kinetycznego miedzy dwoma danymi powierzchniami są jednakowe

https://www.youtube.com/watch?v=khoA85FssiU

 

Na koniec w zeszytach zapiszcie temat lekcji i poniższą notatkę (dzisiaj nie będzie zadania, nie musicie nic wysyłać):

  1. Wartość siły oporu powietrza wzrasta wraz ze wzrostem szybkości ciała. Zależy także od kształtu ciała i wielkości jego powierzchni.
  2. Tarcie występujące podczas przesuwania jednego ciała po drugim nazywamy tarciem kinetycznym.
  3. Ze względu na to, w jaki sposób jedno ciało przemieszcza się po drugim, rozróżniamy tarcie poślizgowe i toczne. Wartość siły tarcia poślizgowego jest większa od wartości siły tarcia tocznego.
  4. Wartość siły tarcia kinetycznego nie zależy od pola powierzchni styku ciał przesuwających się względem siebie. Wartość tej siły zależy od:

– wartości siły dociskającej te ciała do siebie,

              – rodzaju powierzchni ciał trących o siebie.

Print Friendly, PDF & Email