EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. KLASY 8A, 8B, 8C

przez | 24 kwietnia 2020
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. KLASY 8A, 8B, 8C
TEMAT: ZAGROŻENIA POWODZIOWE.
Przeczytaj temat lekcji w podręczniku str.131-137.
W zeszycie wykonaj polecenia:
a) wymień rodzaje powodzi i ich możliwe przyczyny,
b) na jakie strefy dzieli się teren, na którym przewidywana jest powódź? Opisz je któtko.
c) wymień kolory stosowane w ratownictwie powodziowym i wyjaśnij, co one oznaczają.
Zrób zdjęcie wykonanych zadań i prześlij na adres edbwfsp19@gmail.com do 29.04.2020.
Print Friendly, PDF & Email