EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. KLASY 8A, 8B, 8C

przez | 28 kwietnia 2020
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. KLASY 8A, 8B, 8C
TEMAT: ZAGROŻENIA POŻAROWE.
Przeczytajcie odpowiedni fragment podręcznika „Zagrożenia pożarowe” (str. 138-144).
Następnie zachęcam do obejrzenia filmu, który przypomni Wam o zasadach bezpiecznej ewakuacji szkoły podczas wystąpienia niebezpieczeństwa:
 
 
Na koniec w zeszytach zapiszcie temat lekcji i notatkę (dzisiaj nie będzie zadania, nie musicie nic wysyłać).
Notatka:
a) Warunkiem zapoczątkowania pożaru jest istnienie trójkąta spalania: materiału palnego, powietrza i źródła ciepła.
b) Pożarowi towarzyszą płomień, dym i produkty spalania.
c) Nie każdy pożar jest klęską naturalną. Do tej kategorii zaliczają się rozległe i intensywne pożary, powstałe m.in. na skutek samozapłonu lub wyładowania atmosferycznego. Natomiast częściej spotykane są pożary wywołane czynnikami pochodzenia antropologicznego, czyli spowodowane działalnością człowieka.
Print Friendly, PDF & Email