CHEMIA. KLASY 7A, 7B, 7C

przez | 24 kwietnia 2020

CHEMIA. KLASY 7A, 7B, 7C

TEMAT: WODÓR.

Po przeczytaniu odpowiedniego fragmentu podręcznika (str. 144-147) wykonaj polecania:

  1. W jakiej postaci wodór występuję w przyrodzie?
  2. Wymień właściwości fizyczne i chemiczne wodoru.
  3. Wymień zastosowania wodoru.

Odpowiedzi i temat zapisz w zeszycie. Zrób zdjęcie i prześlij na adres fizchemsp19@gmail.com do 29 kwietnia. W mailu proszę podać imię i nazwisko oraz klasę.

Print Friendly, PDF & Email