CHEMIA. KLASY 7A, 7B, 7C

przez | 28 kwietnia 2020
CHEMIA. KLASY 7A, 7B, 7C
 
TEMAT: ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA.
 
Przeczytajcie odpowiedni fragment podręcznika „ Zanieczyszczenia powietrza” (str. 148-150).
Następnie zachęcam do obejrzenia kilku filmików obrazujących skutki zanieczyszczenia powietrza:
a) powstawanie smogu
https://www.youtube.com/watch?v=3MWogjSo3-M
b) tworzenie kwaśnych opadów
https://www.youtube.com/watch?v=nPhic-1RUK8&t=308s
c) powstawanie i wzrost efektu cieplarnianego
https://www.youtube.com/watch?v=3oYYDXW1mMc
d) tworzenie dziury ozonowej
https://www.youtube.com/watch?v=TWZEUr8tNe0
 
Na koniec w zeszytach zapiszcie temat lekcji i poniższą notatkę (dzisiaj nie będzie zadania, nie musicie nic wysyłać):
Zanieczyszczenie powietrza ma charakter globalny. Może pochodzić ze źródeł naturalnych albo być wynikiem działalności człowieka.
Substancjami zanieczyszczającymi powietrze są m.in. tlenki węgla, siarki, azotu, pyły, freony.
Niekorzystnymi zjawiskami spowodowanymi przez zanieczyszczenia atmosfery są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze i smog.
Print Friendly, PDF & Email