WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. KLASY 6a, 6b, 6c, 6d

przez | 30 marca 2020
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. KLASY 6a, 6b, 6c, 6d
30.03.2020
Temat: Cyberprzemoc- jak nie zostać jej ofiarą?
Internet to ogólnoświatowe medium, które umożliwia dialog z przypadkowymi osobami o nieznanych twarzach. Zdarza się, że osoby te świadome swojej anonimowości rozzuchwalają się – ubliżają innym osobom, podszywając się pod inne osoby lub wypowiadają się w ich imieniu. Takie obrażanie innych to przemoc werbalna ( słowna). Nie musimy się na to godzić!
Zdarzają się przypadki nękania, straszenia, wyszydzania, przesyłania nieprawdziwych informacji o ludziach i kompromitujących zdjęć ( bywa że robionych z ukrycia za pomocą telefonu komórkowego). Takie postępowanie to naruszenie prawa!!! Kodeks Karny przewiduje kary za różne formy cyberprzemocy.
Pamiętajcie! Łatwo jest nawiązać nowe znajomości przez Internet, ale nie można takich osób nazwać przyjaciółmi. Aby się zaprzyjaźnić trzeba go poznać w różnych sytuacjach i nie jest to wynik jednego spotkania, ale wielu obserwacji zachowań osoby, z którą chcemy się zaprzyjaźnić. Internet nie daje nam takiej szansy, a to że na FB ma ktoś dużą liczbę wirtualnych przyjaciół nie znaczy, że ich faktycznie ma….. bo czy ich naprawdę zna???
Pamiętajcie!!! W dialogu z takim NIEZNANYM internetowym przyjacielem NIE ZWIERZAJCIE SIĘ ZE SPRAW OSOBISTYCH, BO MOŻE TO WYKORZYSTAĆ PRZECIWKO WAM!!!
Dążenie do spotkania z nieznajomym rozmówcą bez wiedzy rodziców to wielkie ryzyko. Nigdy nie wiadomo, kim jest człowiek spoza monitora i jakie ma zamiary wobec WAS- może zdjęcie rozmówcy jest czyjeś, może jest od was o wiele, wiele starszy. Pamiętajcie!!! Kontrola rodziców w tym względzie jest wręcz konieczna- rodzice zdają sobie sprawę z tego typu zagrożeń i to oni chcą waszego dobra, dbając o wasze bezpieczeństwo.
Jak unikać cyeberprzemocy?? Skorzystajcie z tych wskazówek
1. Unikajcie podawania w Internecie swojego imienia i nazwiska- lepiej zastosować pseudonim ( Nick)
2. Nigdy nie podajcie w Internecie swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu ani danych personalnych.
3. Nie wysyłajcie swoich zdjęć nieznajomym, bo nigdy nie wiemy, z kim się kontaktujemy.
4. Szanujcie innych użytkowników Internetu – pamiętajcie o Netykiecie.
5. Sprawdzajcie wiarygodność informacji w Internecie.
6. W sytuacji, gdyby miało dojść do spotkania z osobą poznaną przez Internet, poinformujcie o tym rodziców lub kogoś bliskiego.
7. Nie odpowiadajcie na otrzymaną wulgarną wiadomość lub niepokojącą was. Fakt ten należy zgłosić rodzicom lub nauczycielom.
8. Jeżeli ktoś cie prześladuje w Internecie za pomocą wyzwisk, rozpowszechniania Twoich zdjęć czy w inny sposób- konicznie powiedz o tym rodzicom.
9. Uważajcie na e-maile od nieznajomych osób lub organizacji. Załączniki mogą otwierać niebezpieczne wirusy.
10. Rozmawiaj z rodzicami, nauczycielami i kolegami na temat nowych technologii, ich wad i zalet, staraj się je obiektywnie ocenić pod każdym względem.
Serdecznie pozdrawiam!
Henryka Kamińska
Print Friendly, PDF & Email