Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – dni otwarte

przez | 3 marca 2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – dni otwarte

I Liceum Ogólnokształcące.
2 i 3 kwietnia 2020 r. – planowane spotkanie z uczniami szkół podstawowych.
4 kwietnia 2020 – planowane spotkania dla chętnych rodziców uczniów szkól podstawowych 10.00-14.00.

Zespól Szkół Ogólnokształcących.
23 marca 2020 r. – gra miejska Powstańczym szlakiem przez Świętochłowice ( pięcioosobowe drużyny ze szkół podstawowych).
27 marca 2020 r. – dzień otwarty.
28 kwietnia 2020 r. – XXI Rejonowy Konkurs Mitologiczny.
15 maja 2020 r. – Mega Festyn Wojskowy.

Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych.
Od października 2019 r. są organizowane warsztaty dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.
30 marca 2020 r. – planowane spotkanie o godz. 13.00 z uczniami szkół podstawowych, natomiast w godzinach 16.30 -18.30 z rodzicami uczniów.
Planowane w maju dla chętnych uczniów szkół podstawowych wyjazdy do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do firmy EKOINSTAL w Świętochłowicach.
Zespół Edukacji Wspomagającej.

11 marca 2020 r. – Dzień otwarty spotkanie dla uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie autyzmu, Aspergera, afazji,
niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.

Salezjański Zespól Szkół Publicznych.
28 marca 2020 r. – planowane spotkanie dla uczniów i rodziców szkół
podstawowych – oferta liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

Print Friendly, PDF & Email