KLASA 2B

przez | 30 marca 2020

Krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia

30.03.2020

 Temat: Groźna woda

  1.  Rozmowa z dzieckiem na temat  wody:

– z czym się kojarzy woda?

–   jakie  jest znaczenie wody w przyrodzie ? ( dla  roślin, zwierząt, ludzi)

– co by się stało,  gdyby wody było za mało? (   skutki dla roślin, zwierząt, ludzi)

– co by się stało, gdyby wody było za dużo? ( skutki dla roślin, zwierząt, ludzi).

  1. Przeczytanie dziecku  czytanki „Powódź” –  podręcznik strona 53 i ustne udzielenie odpowiedzi  przez dziecko na pytania pod czytanką.

Rozmowa na temat:Różne przyczyny powstawania  powodzi ( gwałtowne roztopy, ulewne deszcze,  zatamowanie rzeki przez  zatory lodowe, powodzie sztormowe, tsunami). Czy na naszym terenie miały już miejsce takie sytuacje- może ktoś pamięta?

Jak można się obronić przed powodzią? ( budowa zbiorników retencyjnych gromadzących wodę, budowle regulujące przepływ wody- tamy (zapory), budowa i naprawa wałów przeciwpowodziowych, ewakuacja).

  1. Rozmowa o ogłaszanych w mediach akcjach charytatywnych organizowanych w celu  pomocy powodzianom, o różnych organizacjach, np. harcerskich, świadczących pomoc osobom potrzebującym.
  2. Pomagamy powodzianom – opowiadanie na podstawie  historyjki obrazkowej – podręcznik strona 55.

– odczytanie zdań pod ilustracjami oraz początku opowiadania na dole strony 55 i usste ułożenie dalszego ciągu opowiadania.

(  Marta od  dawna marzyła o pluszowym misiu. Pewnego dnia ……… ) dla chętnych zapisanie w zeszycie  treści  swojego opowiadania.

  1.   Wyszukaj w czytance „Powódź”  i przepisz do zeszytu 5 rzeczowników i 5 czasowników- zadanie domowe.
  2. Rozszerzenie zakresu liczbowego  do 100 – dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, porównywanie liczb. Proszę zwrócić uwagę na liczbę jedności i dziesiątek- swiczenia na stronkach edukacyjnych.

Pamiętaj: Ćwicz  codziennie czytanie J

  Ćwiczenia czynią  mistrza!!!!

Nie zapominaj o tabliczce mnożenia i dzielenia! Poćwicz na   podanych wcześniej stronkach WWW.

 Serdecznie pozdrawiam! 

Henryka Kamińska

Print Friendly, PDF & Email