JĘZYK POLSKI. KLASA 8C

przez | 27 marca 2020

JĘZYK POLSKI. KLASA 8C

Ponieważ ANI jedna osoba nie wykonała dobrze polecenia o imiesłowach, odsyłam do linków (obowiązkowo!). Proszę też zrobić notatki.

https://www.youtube.com/watch?v=XJB9nDofIHg

https://www.youtube.com/watch?v=Cy6X1I_9m9o

https://www.youtube.com/watch?v=28_lZxJ3gLM

Ponadto proszę wykonać polecenie (to z egzaminu) i przesłać mi poprawnie uzupełnione zdania:

  1. Bracia Lumiere należeli do wynalazców, którzy w kinematografie widzieli bardziej zabawkę niż sztukę.

Bracia Lumiere należeli do wynalazców ……………………w kinematografie widzieli bardziej zabawkę niż sztukę.

  1. Dzięki kinematografowi Georges Melies rozwiązał wszystkie problemy, nad jakimi się głowił, gdy pracował w teatrze.

Dzięki kinematografowi Georges Melies rozwiązał wszystkie problemy, nad jakimi się głowił, ……………………w teatrze.

Trzymajcie się ZDROWO!

Justyna Baic, e –mail: polibaj@interia.pl

Print Friendly, PDF & Email