JĘZYK POLSKI. KLASA 6C i 6D

przez | 24 marca 2020

Drodzy szóstoklasiści!

Przed Wami ćwiczenia dotyczące analizy zdania pojedynczego. Przed wykonaniem wykresów zdań przeczytajcie poniższe przypomnienie wiadomości i koniecznie wejdźcie
na wskazany link. Na przesłanie wykonanych wykresów czekam do 30  marca. Trzymajcie się zdrowo. Wasza polonistka.

Temat: Lekcja rysowania pojedynczego zdania

https://www.youtube.com/watch?v=at6VFF-fd8s

 

Analiza (rozbiór) zdania polega na określeniu wszystkich jego części, czyli:

 • części zdania (wykonujemy tzw. rozbiór logiczny),
 • części mowy (wykonujemy tzw. rozbiór gramatyczny).

Kolejność czynności

 1. Na początku należy w zdaniu znaleźć  orzeczenie(zazwyczaj dwoma liniami zaznaczamy orzeczenie).
 2. W następnej kolejność wyodrębnij podmiot(zazwyczaj jedną linią zaznaczamy podmiot),
 3. Szukaj określeń czyli wyrazów, które łączą się (tworzą związki) z podmiotem lub orzeczeniem,
 4. Każdy wyraz w zdaniu (oprócz przyimków i spójników) jest jego inną, samodzielną częścią,
 5. Zwracaj szczególną uwagę na pytania, które zadajesz do poszczególnych części zdania. Pamiętaj, że to właśnie od rodzaju pytania zwykle zależy, czy wyraz staje się okolicznikiem, dopełnieniem czy przydawką (to jest ważne np. podczas rozróżniania dopełnień i podmiotów, bowiem pytamy tu co? kto?lub np. co? kogo?).
 6. Nazwij części zdania ( na podstawie pytań).
 7. Skończone!

A to zdania do analizy:

 • Grzeczne dziecko zawsze słucha starszych.
 • Z ziemi wreszcie wykiełkował mały zielony listek.
 • Młody poeta wkładał wiele serca we wszystkie swoje wiersze.
 • Ciało nędzarza jest całym jego majątkiem.
 • Drobna łza radości spłynęła niespodziewanie z jej oka.
 • Ruiny zamku są atrakcją naszego miasta.
 • Moja młodsza siostra została gwiazdą szkolnego przedstawienia.
 • Żaden wielbłąd nigdy nie widzi swego garbu.
 • Dobrze jest uczyć się systematycznie.
 • Okrutnego Tengila pokonali dzielni mieszkańcy Nangijali.
 • Nauczyciele przedmiotów ścisłych cierpliwie przygotowywali uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
 • Zakochany Marek dał swojej dziewczynie bukiet pięknych żółtych tulipanów.
 • Grupa hałaśliwych przekupek od rana zachwalała swój towar.
 • Latem nad morze chętnie przyjeżdżają mieszkańcy rejonów górskich.
 • Prawdziwy człowiek jest twardszy od najtwardszego głazu.

 

POWODZENIA!

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email