JĘZYK POLSKI. KLASA 6C i 6D

przez | 25 marca 2020
JĘZYK POLSKI. KLASA 6 C I 6 D
Temat: Na ekranie – zdanie. Zdania złożone.
Dziś odsyłam Was do linku na powyższy temat. Obejrzyjcie i sporządźcie notatkę w zeszycie. Jeśli to możliwe, zróbcie właściwą stronę w ćwiczeniach.
https://www.youtube.com/watch?v=dLqF93FVQmk
Pozdrawiam. Justyna Baic
Print Friendly, PDF & Email