JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

przez | 26 marca 2020

JĘZYK POLSKI. KLASA 5A,5B,5D

Drodzy uczniowie!
Pamiętajcie, aby podpisywać swoje prace. Macie czas do piątku.
Proszę, systematycznie wykonujcie zadania i wysyłajcie nauczycielom.

Do mnie prace wysyłacie na adres: joanna.szymanska68@onet.pl

Pozdrawiam.

Joanna Szymańska

klasa:5a,5b,5d
Temat: Język utworu…
1.) Wyszukaj w utworze wyrazy, których znaczenia zostały podane niżej. W razie potrzeby skorzystaj z przypisów.
     strofować                     –
     zakrzywione                  –
     Mefistofeles                   –
     pakt z diabłem              –
     pomysł                          –
     nie mieć zobowiązań     –
     fajka                               –
     umowa                           –
     spieszyć się                     –
     prztyczek       
   2.) Połącz strzałką łacińskie wyrażenie z polskim odpowiednikiem.
       < nobile verbum                                              < ostre słowa
       < dictum acerbum                                           < szlacheckie słowo
   3.) Przeczytaj informacje na temat legend o mistrzu Twardowskim (podręcznik ,,Wiem więcej” – str. 203).
        Porównaj legendę o Panu Twardowskim z wierszem ,,Pani Twardowska”. Wskaż podobieństwa i różnice.
        Podaj po dwa przykłady.
        < podobieństwa:
           1.
           2.
         < różnice:
           1.
           2.


Print Friendly, PDF & Email